14/01/2013

O XII Congresso Iberoamericano de Extensão Universitária já tem local, dia e temática para acontecer:
O local será Quito, no Equador, e o congresso acontecerá nos dias 19 a 22 de novembro de 2013, com o tema "Integración, Extension, Docencia e Investigación para la Transformación y Bienestar Social". O evento é uma promoção da ULEU (Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria), e será organizado pela REUVIC (Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad) e pela Universidad Central del Ecuador.